Psychopedia

Placebo- en placebo-effect

Daarom wordt placebo in de wetenschappelijke literatuur gedefinieerd als een stof zonder een specifieke farmacologische activiteit, die wordt toegediend als controle in klinische onderzoeken of aan een bepaalde patiënt om mogelijke psychologische voordelen te stimuleren.