Psyche & Law # 9: Wanneer wordt het opgeven van de onbekwamen een misdaad?

Psyche & Law # 9: Wanneer wordt het opgeven van de onbekwamen een misdaad? En ouderdom, kan het voor criminele doeleinden gelijk worden gesteld met onvermogen?