Andere

Obsessieve-compulsieve stoornis - OCS

Obsessief-compulsieve stoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van obsessies, die ongemak bij de patiënt veroorzaken, en dwanghandelingen, die dit ongemak verlichten.

Verlangen

Angst: symptomen, kenmerken en angsttoestanden. Behandelingen en genezing van angst. Psychotherapie en de psychologie van angst

Emoties

Emoties zijn een multicomponentieel proces, onderverdeeld in verschillende componenten, hebben een tijdelijk verloop en worden geactiveerd door interne of externe prikkels.

Pesten

Pesten bestaat uit repetitief agressief gedrag van een of meer mensen jegens een slachtoffer dat niet in staat is zichzelf te verdedigen.

Angst

Angst is, net als alle emoties, nuttig voor de mens, in feite waarschuwt het hem voor de gevaren die hij tegenkomt. Angst wordt echter een probleem wanneer het overdreven of uit de context wordt ervaren, zoals in het geval van fobieën.

Multiple sclerose

Multiple sclerose (MS), ook wel multiple sclerose genoemd, is een chronische auto-immuunziekte, inflammatoire en demyeliniserende ziekte die geleidelijk invaliderend wordt, met ongedefinieerde etiopathogenese, die het centrale zenuwstelsel (CZS) aantast

Spanning

Stress is een psychofysische reactie op zelfs verschillende taken, van emotionele, cognitieve of sociale aard, die de persoon als overdreven ervaart.

Depressie

Depressie is een van de meest voorkomende en invaliderende psychische stoornissen, vaak het gevolg van een gevoel van verlies of feitelijk verlies

Multiple sclerose

Multiple sclerose (MS), ook wel multiple sclerose genoemd, is een chronische auto-immuunziekte, inflammatoire en demyeliniserende ziekte die geleidelijk invaliderend wordt, met ongedefinieerde etiopathogenese, die het centrale zenuwstelsel (CZS) aantast

Specifieke leerstoornissen - SLD

De afkorting DSA (Specific Learning Disorders) verwijst naar een diagnostische categorie, gerelateerd aan specifieke ontwikkelingsstoornissen leerstoornissen die behoren tot neurologische ontwikkelingsstoornissen, die betrekking hebben op stoornissen van scholastieke vaardigheden, namelijk dyslexie, dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie.

Femicide

Femicide duidt op het doden van een vrouw en een veel voorkomende vorm van geweld is huiselijk geweld, gepleegd door familieleden en vaak ook door de partner.

Polyvagale theorie

Polyvagale theorie heeft tot doel de reacties van de mens in gevaarlijke situaties te verklaren. De onmiddellijke activering van het afweersysteem genereert een reactie die niet wordt gemedieerd door de corticale zones, door de hogere functies, maar die zich ontwikkelt in het evolutionair oudste deel van de hersenen, de hersenstam.

Locus of control

Op basis van de theorie van Rotter wordt de locus of control onderscheiden in intern en extern. Degenen die geloven dat ze de volledige controle over hun leven hebben door hun acties, hebben een interne locus of control. Omgekeerd hebben degenen die hun succes of falen aan externe oorzaken toeschrijven een externe locus of control.

Spanning

Stress is een psychofysische reactie op zelfs verschillende taken, van emotionele, cognitieve of sociale aard, die de persoon als overdreven ervaart.

Depressie

Depressie is een van de meest voorkomende en invaliderende psychische stoornissen, vaak als gevolg van een gevoel van verlies of feitelijk verlies

Selectieve voeding

Selectieve voeding beschrijft het gedrag van kinderen die een beperkt aanbod aan favoriete voedingsmiddelen hebben en weigeren nieuwe te proberen.

Positie

Houding is gekoppeld aan psychologie bij het beïnvloeden van emotionele en cognitieve processen. Het stelt ons in staat om stemmingen te herkennen en beïnvloedt ons geheugen, besluitvorming en metacognitievaardigheden. Bij de belichaamde cognitieve benadering is houding erg relevant vanwege de nauwe band tussen lichaam en geest.

Locus of control

Op basis van de theorie van Rotter wordt de locus of control onderscheiden in intern en extern. Degenen die geloven dat ze de volledige controle over hun leven hebben door hun acties, hebben een interne locus of control. Omgekeerd hebben degenen die hun succes of falen aan externe oorzaken toeschrijven een externe locus of control.