Het geheugen is een opslagplaats waarbinnen het individu sporen van zijn ervaringen uit het verleden kan bewaren, waaruit hij kan putten om te kunnen omgaan met huidige en toekomstige levenssituaties. Atkinson en Shiffrin (1968) postuleerden het bestaan ​​van drie soorten geheugen: sensorisch geheugen, kortetermijngeheugen (MBT) en langetermijngeheugen (MLT).
INTRODUCTIE TOT PSYCHOLOGIE (Nr. 30)In deze column hebben we de afgelopen weken gesproken over de verschillen tussen semantisch geheugen en episodisch geheugen en van autobiografisch geheugen (ed).Het sensorische geheugen houdt de verworven geheugensporen slechts enkele seconden vast. Hoewel de bewaartijd van informatie kort is, is het toch voldoende om de werkelijkheid te kunnen waarnemen. Zintuiglijk geheugen vertoont verschillende kenmerken, afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen die betrokken zijn bij het herinneren.determinisme en vrije wil

Visueel sensorisch geheugen, iconisch geheugen, is een herinnering die onder de bewustzijnsdrempel opereert en het spoor van beelden enkele ogenblikken laat zien. Auditieve sensorische geheugen, echoïsch geheugen, houdt ongeveer twee seconden bij en speelt een zeer belangrijke rol bij het begrijpen van verbale taal.

kleine prins en vos

Kortetermijngeheugen (MBT) bevat informatie voor een zeer korte periode, meestal is de geschatte tijd ongeveer tien seconden. Na deze tijd vervalt het nummer. Een van de kenmerken van dit geheugenarchief is dat het tegelijkertijd weinig informatie-eenheden bevat. In feite zijn de eenheden die bij een volwassen persoon in de MBT kunnen worden opgenomen vijf plus of min twee, afhankelijk van de kenmerken van het te onthouden materiaal. Als deze informatie niet wordt overgedragen naar het langetermijnmagazijn, vervalt het en verdwijnt het. MBT vervult een tijdelijke en servicefunctie tussen sensorisch geheugen en langetermijngeheugen. Als deze sporen door middel van gedragsstrategieën worden geconsolideerd, vloeien ze naar het langetermijngeheugen, en zo niet, dan zijn ze voorbestemd om te verdwijnen.Advertentie Langetermijngeheugen (MLT) is een archief met een bijna onbeperkte capaciteit, waarin alle ervaringen en kennis die in de loop van het leven zijn opgedaan en die overeenkomen met ons karakter of temperament, worden opgeslagen. MLT is onderverdeeld in expliciet of declaratief geheugen en impliciet of procedureel geheugen. Expliciet of declaratief geheugen omvat alles wat bewust door het onderwerp kan worden beschreven en is onderverdeeld in episodisch geheugen, semantisch geheugen en emotioneel geheugen. Procedureel of impliciet geheugen bevat daarentegen motorische, perceptuele en cognitieve vaardigheden

Volgens Baddeley en Hitch (1974) komt er naast kortetermijngeheugen een nieuw magazijn: het werkgeheugen (MDL). Werkgeheugen is een bepaalde vorm van kortetermijngeheugen dat een beperkte hoeveelheid informatie in een beperkte tijd vasthoudt. De informatie die aanwezig is in de MDL maakt het mogelijk de informatie zelf te gebruiken in het hier en nu, dus wanneer we werken, luisteren of moeten communiceren in een toespraak.

KOLOM: INLEIDING TOT PSYCHOLOGIE

seks tussen mannen en vrouwen

Sigmund Freud University - Milaan - LOGO