Groepstherapie: de gestaltbenadering

Groepstherapie: groep als het 'derde element' van de relatie: het stelt deelnemers in staat om hun eigen relationele modaliteiten te observeren en beter te begrijpen