Geslachtsstudie

Persoonlijkheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. Een nieuwe manier om ze te meten.

Gezien het contrast tussen de voorspellingen die zijn afgeleid van de evolutietheorie en die gebaseerd op de hypothese van gendergelijkenissen, is er volgens de onderzoekers van de Universiteit van Turijn een dringende behoefte aan nauwkeurige empirische schattingen. De taak om genderverschillen in persoonlijkheid te kwantificeren staat voor een aantal belangrijke methodologische uitdagingen en, volgens de auteurs van het onderzoek in kwestie, lijden alle tot dusver uitgevoerde onderzoeken in verschillende mate onder beperkingen die uiteindelijk leiden tot een systematische onderschatting van effect van sommige dimensies