Bias - Heuristieken

GEBEURTENIS VAN TOEN

Vanuit psychologisch oogpunt kan achteraf in alle opzichten als een cognitieve verstoring worden beschouwd; het is de neiging om gebeurtenissen als voorspelbaarder te beschouwen dan ze in werkelijkheid zijn, bijvoorbeeld wanneer een onderwerp, geconfronteerd met een onvoorziene gebeurtenis, zegt dat hij ervan overtuigd is dat hij 'altijd wist' dat de dingen zouden verlopen zoals ze waren.